Om tillgänglighet, inlärning, pedagogiska medier och mänskliga rättigheter

2007/2008 gjorde jag och en klasskamrat ett magisterarbete där vi riktade vi in oss på att ta reda på vilken tillgänglighet några av landets folkbibliotek – små som stora – erbjöd gruppen funktionshindrade barn- och ungdomar. Det var ett väldigt intressant arbete.

För det första så lärde jag mig väldigt mycket om människors olika förutsättningar och om olika funktionshinder, och även om hur man har sett på dessa människor under historien. En betydande del av landets barn- och ungdomar har någon form av funktionsnedsättning, fler än man kanske tror.

För att genomföra undersökningen gjorde vi intervjuer med bibliotekspersonal men använde också oss av observationer gällande den fysiska miljön, mediautbudet, tjänsterna (– t.ex. läs- och skrivverkstad) och marknadsföringen gällande tjänster/utbud på biblioteken, i detta ingick även granskning av bibliotekens hemsidor.

Utbudet för barn- och unga går under benämningen “Äppelhyllan”. Detta utbud och tjänsterna visade sig i hög grad vara tillfredställande på de flesta bibliotek. Det var också intressant att se hur många olika sorts media det egentligen finns; punktskrift, anpassade datorspel, daisy, bliss, pictogram, taktilt material och mycket mer… Däremot fanns det hel del man hade kunnat göra för att anpassa webbsidorna (t.ex. sökning i bibliotekens kataloger mm) så att de även hade inkluderat dessa målgrupper.

Uppsatsarbetet fick mig att få upp ögonen för det här med barn och pedagogik, ja eller kanske pedagogiska medier, tillgänglighet i stort, och inlärning. Det finns ju så många sätt att lära sig på och vi lär ju oss alla på olika sätt med skilda inlärningsstilar – t.ex. visuell, auditiv och kinestetisk – det är bara att gå tillbaka och tänka hur det själv var när man gick i skolan. Idag tror jag att Montessoripedagogiken vilka bygger på barns egna intressen och inlärningsstilar kan fylla en viktig funktion och skulle finnas i fler sammanhang.

När vi har kommit så långt fram på ett tekniskt plan känns det också nödvändigt att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor, det finns redan en klyfta mellan vilka som har råd med tekniken, vilka som kan den men även en grupp som fortfarande inte kan eller har råd i samma utsträckning som många andra. Om vi vill ha ett demokratiskt samhälle är det viktigt att inte förbise några grupper. Det gäller ju i hög grad även äldre. I grund och botten är det ju en fråga om mänskliga rättigheter.

Genom undersökningen upptäckte vi också att det fanns brister i den fysiska miljön – på många ställen var det trångt, höga hyllor, dåligt skyltat eller dålig belysning – och annat som kändes mycket väsentligt att åtgärda och som personalen i många fall medgav att de ville bli bättre på. Om man som funktionshindrad upplever hinder i miljön och får svårt att rent fysiskt nå fram till medierna eller tjänsterna så känns det inte som någon större poäng att satsa på ett stort utbud av medier.

Likaså var informationen eller marknadsföringen kring de media och tjänster som riktade sig till dessa målgrupper inte heller helt tillfredställande. Tyvärr så har jag upplevt att biblioteken överlag inte satsar speciellt mycket på marknadsföring kring sina tjänster (det gäller dock inte alla, och speciellt inte större bibliotek!) men det är ju naturligtvis en kostnadsfråga och många har inte råd. Till stor del beror det på politiker och vad man beslutar på såväl lokal som nationell nivå och vad biblioteken får i anslag.

Under 2007/08 när vi gjorde undersökningen, fanns det fastställt i ett flertal lagar att år 2010 ska samhället vara tillgängligt för alla. Jag har sett förbättringar på vissa håll, men på andra håll har det inte hänt ett dugg och fortfarande tror jag det är mycket kvar att göra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s