Tankar under promenad

Har just varit ute på promenad och samtidigt fått mig lite mindfulness till livs, det passar så bra att kombinera dessa två, eftersom jag nästan aldrig har någon ro att sitta hemma och göra övningar med alla saker runt omkring en som pockar på uppmärksamhet.

Man brukar ibland säga att tala är silver att tiga är guld. Även om jag då och då använder ordspråk själv så är jag också den första att medge att detta inte stämmer särskilt bra. Egentligen borde det väl heta tala har sin tid och tiga har sin, även om det inte blir ett särskilt slagkraftigt ordspråk av det. Men är det något vi ska vara glada över så är det väl våran yttrandefrihet som vi i våran del av världen ibland tar så för given. Yttrandefriheten kan ju ske på så många olika sätt, tal, skrift, konst, musik men det viktiga är ju huvudsakligen att få uttrycka sig. Däremot kan man ställa sig frågan var den hårfina gränsen mellan att få yttra sig och hets mot folkgrupp går.

Det som verkligen är ett hot mot demokratin är väl egentligen att få folk likgiltiga. Att få människor att inte bry sig över huvud taget.
Men även att komma med till synes enkla lösningar på svåra problem, som exempelvis Sverigedemokraterna har tenderat göra.

I vårat samhälle tror jag också att tiden är en viktig faktor. Desto mindre tid vi hinner ägna åt reflektion desto större är ju risken att vi automatiskt tar till oss det som är mest lättillgängligt och bekvämast, utan någon större reflektion. Till slut hinner vi bara ägna rubriker och reklam en gnutta uppmärksamhet medan vi prioriterar bort de djupare och lite mer nyanserade artiklarna och reportagen.

Det är något jag själv tycker mig uppleva när jag har mer att göra. Allt ska gå så otroligt fort och effektivt, men vad blir kostnaden till slut.
Det har väl också att göra med att man lever i en splittrad tid. Om detta har en av mina favoritförfattare Bodil Jönsson skrivit en rad tankeväckande böcker, bl.a. Tio tankar om tid och nu senast bl.a. Guld och Tio år senare – tio tankar om tid. Här tar hon bl.a. upp ställtid och flera andra begrepp som jag skulle kunna komma tillbaka till någon annan gång.

Upplever ofta att tillvaron snurrar i ett allt snabbare tempo än vad som känns rimligt.  Det finns så mycket information och så lite tid. Så mycket man vill göra, bli eller uppleva. Eller finns det tid trots allt, kanske handlar det om att det är upp till den enskilda individen att prioritera så gott som möjligt. Men hur jag än vrider och vänder utan att nu gå djupare in på det så kan jag inte bortse från att jag också tycker att det är ett strukturellt problem.

Ett annat problem med att uppleva bristande tid är att det är stor risk att man konsumerar utan att fundera över vad det får för konsekvenser på längre sikt, varken för den egna ekonomin eller för en hållbar utveckling i ett större perspektiv. Vi lever ju redan i ett slit- och släng samhälle men tack och lov att de flesta är medvetna om det. Dessutom börjar det se bättre ut med sortimentet i många butiker och man kan skönja en förändring i positiv riktning både vad gäller  klädbutiker och matbutiker när det handlar om att exempelvis köpa in ekologiska varor.  Men visst skulle det kunna bli ännu mycket bättre!
Dock har varken vården eller alternativmedicinen bevisligen den prioritering som den så väl skulle behöva eftersom det inte satsas tillräckligt med pengar i den riktningen och det är ju ytterst beklagligt.
Jag kan i nuläget inte se att någon annan än marknadskrafterna (vilket i sig är ett stort begrepp) som har mest att vinna på att så många av oss inte har tid eller är splittrade. Inte är det barn och unga i alla fall, som av reklamen lockas att konsumera inte bara produkter utan hela livsstilar, men minst av allt få vara nöjda med sig själva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s