Tillit som bot av Lisbeth Sachs

Tillit som bot – Placebo i tid och rum

Tillit som bot – placebo i tid och rum, är namnet på en bok som jag läste när jag gick en kurs i medicinsk antropologi. Den är skriven av Lisbeth Sachs, docent i socialantropologi med inriktning mot medicin och hälso och sjukvårdfrågor. Även om den räknas till studentlitteratur så tycker jag den är tillräckligt intressant för att kunna läsas av vem som helst med intresse för hälsofrågor. Förväntan och tillit, i vissa delar av världen kan det vara en magisk ritual, förhoppningar till den medicin eller kur jag går igenom, eller en entusiastisk läkare som föder förväntningar på bot, och tilliten som blir därigenom styr processen mot läkning. Det har därför blivit allt svårare att avfärda exempelvis ritualer och magi som enbart ett slumpmässigt botemedel. Här finns en rad olika exempel och fallbeskrivningar från olika delar av världen. Axel Munthe är en av de läkare som upprepar sin övertygelse om tillit som bot och uttrycker det som att det botande jaget är en fråga om tro och inte kunskap.

En vanlig skillnad mellan skolmedicinska läkare och alternativmedicinska terapeuter är ju – tyvärr – att många terapeuter inom det sistnämnda ser det som självklart att se till helheten när de har en patient framför sig, både kropp och själ, medan fallet inte alltid är lika självklart för en allmänläkare, som ofta också har tidsbrist.  Tro och tillit stärker kropp och själ. En mycket intressant bok, och ganska unik i sitt slag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s